۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹
خانه درباره ما جایزه ملی اهداف دامنه شمول سطوح جایزه اخبار ثبت نام تماس باما
جایزه ملی وب فارسی
آذر ماه ۱۳۹۷ مرکز همایش‌های کوثر
درباره وب فارسی
با ورود فــن‌آوری اینتــرنت و فضــای مجازی در ایران از سال ۱۳۷۲ تاکنون شاهد پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در این زمینه بوده‌ایم.این فن‌آوری جوان در ایران با بهره‌گیری از فکـــر جــــــوان، جوانــــان ایــــران روز به روز قـــــــدم به پیشرفــت گذاشت و به مرور زمان وبسایـــت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی متعددی در ایران آغاز به کارکردند. در ابتدا اینترنت تنها برای بررسی ایمیل استفاده می‌شد امـا بعد از گذشت دو سال اولین وبسایت فارسی راه‌اندازی می‌شود و سپس اولیـن روزنامه ایرانی وارد محیط اینترنت می‌شود. بعد از آن و با ورود وبلاگ‌ها به عرصه وب در ایـــــــران، فصلــی تــازه از اینتــرنـــت در...
جایزه ملی وب فارسی
در ســــال‌های اخیـــر کشــورهای دنیا با تکیه بر مــدل های علمــی، جوایــزی را در سطح ملـــی و منطقـــه‌ای ایجـــاد کرده‌اند که محــــرک سازمان‌ها و کســـب و کارها در تعالی، رشـــد و ثــــــــروت آفرینی است. بـرگـــزاری این جوایــــز و استفاده از مدل های علمی روز دنیـــا، خطوط راهنمـــایی برای کسب و کارها ایجاد می‌کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را اندازه گیری نمایند. یکـــی از بخش‌هـــای اصلی اجـلاس توسعه‌دهنــدگان وب فارسی اهدای تنــدیس وب فارســی و مــــدال خلاقیــــت و نـــوآوری می‌باشدکه پـــس از ارزیـــــابی شرکــــت کنندگــــان در فراینـــد جایـــزه وب فارسی به تشخیص هیات ارزیابان به منتخبین حائز رتبه اهدا...
اهداف
شناسایی، ارزیابی و تقدیر از سرآمدان فناوری اطلاعات و فضای مجازی ایجاد فضای رقابتی و تشویق به خود ارزیابی شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان بهبود عملکرد و ارتقای سازمان توجه مدیران به فناوری‌های نوین و فضای سایبری معرفی سازمان‌های برتر و پیشرو در جوامع ملی و بین المللی دریافت مشاوره و بازخورد‌های تخصصی ارزیابی وضعیت سازمان در حوزه‌های دیجتال، فاوا و سایبر
دامنه شمول جایزه ملی وب فارسی

مجموعه‌ها بر اساس دسته‌بندی دیجیتالی و فناوری به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند. گــروه اول مجموعه‌هایی می‌باشند که بصــورت بنیــادین دیجیتــالی بوده و نبض و حیــات آنـان به فناوری‌های نوین متصل می‌باشد. مجموعه‌هایی مانند کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل وب محور که در بستر دیجیتال و تکنولوژی به فعالیت و توسعه می‌پردازند.

امــا دستـــه دوم مجـمـوعــه‌هایی همــاننـد شرکــت‌ها، مجموعــه‌های نفـت و گــاز، کارخـــانجــات، بانـک‌ها، بیمــه‌ها، هتــل ها، موسســات آموزشی و اشخاص حقیقی و حقوقی و صنوفی بوده که با بهره‌گیــری از فضای مجازی و فــناوری اطلاعات به دنبال کســب بازار، موفقیت کسب و کــار و رضــایــت مشتــریــان خود می‌بــاشنـد. به راستــی که این چنیـن مجموعـه‌هــایی از اهــرم و شتابدهنده خوبی برای پیشروی از رقبای خود استفاده می‌نمایند.

بدون شــک هر دو گــروه از ایــن مجموعه‌هــا مخاطبیــن جــایزه وب فارسی بوده و می‌تواننــد در فرایند ارزیابی ورود کنند. مجموعــه‌هـــای متقــاضی حضـــور در جـایزه وب فارســی می‌بایســت براساس جــدول زمــان‌بندی اعــلام شده،اقــدام به ثبــت نــام در فراینــد ارزیــابی نمـــایند. سازمــان‌ها و شرکــت‌ها می‌تـوانند براســاس خود ارزیــابی و تشخیـص مدیران و کارشنــاســان در هر یک از سطــوح جایــــزه شرکت نمایند.

لازم به ذکــر است کلیــه شرکت کنندگان در فراینــد ارزیــابی لــوح جایـزه وب فارسی را دریافت می‌نمایند، امـا تنـدیس و مدال جــایزه در هر سطح ویژه ۳ ســازمان و مجموعه برتری می‌باشد که بــراســــاس مــدل ارزیـــابی تــدوین شده حـائـــز دریافت بــالاتــریــن امتیــاز از کمیتــه ارزیــابــان جایزه گشته‌اند.

سطوح جایزه
فا
توسعه زبان فارسی
تعامل وپویایی
امنیت و پایداری
سرآمدی
اخبار
ثبت نام کنید
برای شرکت در فرایند ارزیابی اطلاعات زیر را تکمیل کنید
'
هزینه ورود به ارزیابی 30,000 تومان
'
تماس باما
محل برگزاری: تهران، ضلع جنوبی میدان فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، مرکز همایش‌های کوثر
۸۸۳۴۰۹۰۶
info@pwaward.ir
پیام خود را بگذارید
'
'