ثبت نام مدال نوآوری و خلاقیت وب فارسی
اشخاص حقیقی
اشخاص حقوقی
نام شرکت
شماره ثبت
شماره ملی
سال آغاز فعالیت
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
شماره تماس ثابت
پست الکترونیک
شماره همراه
نشانی
فایل

هزینه ورود به ارزیابی

350,000 تومان
نام
نام خانوادگی
کدملی
تلفن ثابت
تلفن همراه
پست الکترونیک
نشانی
فایل

هزینه ورود به ارزیابی

120,000 تومان
تمام حقوق این سایت متعلق به اجلاس توسعه وب فارسی می باشد